jak

SZKOŁA –  Jak uczą się uczniowie w Niepublicznych Szkołach UMIEM?

Aktualnie w szkołe UMIEM uczy się łącznie 21 uczniów z autyzmem lub z niepełnosprawnością sprzężoną. Wszyscy oni realizują obowiązek szkolny, pracując wg Indywidualnych Planów Edukacyjno- Terapeutycznych.

Naszym głównym celem jest opanowanie przez uczniów jak największej ilości umiejętności adaptacyjnych, które – zupełnie zwyczajnie- będą im potrzebne w życiu. Szczególny nacisk w programach kładziony jest zatem na:

  • komunikację
  • niezależne funkcjonowanie
  • spokojne zachowanie

Co oczywiste- w związku z tym, że jesteśmy placówką behawioralną, podstawą naszych oddziaływań jest wpłynięcie na motywację uczniów. Dlatego też staramy się rozwijać ich pasje i zainteresowania, tworzymy systemy motywacyjne, etc.

Metoda nauczania stosowana w Niepublicznych Szkołach UMIEM

Jedyną stosowaną w Niepublicznych Szkołach UMIEM metodą terapii jest Stosowana Analiza Zachowania. Jest to metoda o 100- letniej tradycji, oparta na dowodach naukowych, o udowodnionej niezwykle wysokiej efektywności.

Stosowana Analiza Zachowania nazywana jest często terapią behawioralną lub po prostu – prawami uczenia.

Oferta Niepublicznych Szkół UMIEM

Poza zajęciami dla uczniów Niepubliczne Szkoły UMIEM proponują również możliwości kształcenia innym grupom – nauczycielom, specjalistom, terapeutom, studentom.

W UMIEM można realizować (kontakt – sekretariat NS UMIEM):

  • praktyki zawodowe PLTB
  • wizyty studyjne
  • praktyki studenckie.