kogo 

 CO TO SĄ NIEPUBLICZNE SZKOŁY UMIEM?

Niepubliczne Szkoły UMIEM są prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej. Stanowią one część (a własciwie I etap realizacji) większego projektu o nazwie Centrum Rozwijania Potencjału Uczenia i Analizy Zachowania UMIEM. W chwili obecnej uruchomione zostały 2 szkoły:

– Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna UMIEM

oraz

– Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoły te wiele łączy, zatem najczęściej mówimy o nich po prostu: Niepubliczne Szkoły UMIEM. Mają one odrębne statuty (przeczytaj: Statut NSPS UMIEM i Statut NGS UMIEM) i powołane zostały do życia jako odrębne jednostki (przeczytaj: Wpis NSPS, Uprawnienia NSPS oraz Wpis NGS i Uprawnienia NSPS), jednak zdecydowanie więcej jest części wspólnych:

  • organ prowadzący: Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej (przeczytaj więcej o organizacji: www.pst.org )
  • uczniowie: dzieci i młodzież z autyzmem
  • stosowana metoda terapii: Stosowana Analiza Zachowania (terapia behawioralna)
  • kadra: nauczyciele, terapeuci, specjaliści, pomimo tego, że zatrudnieni sa w danym typie placówki, to jednak wspólnie pracują nad koncepcjami, problemami, programami uczniów, programami badawczymi, etc.
  • powiązania- w tym to najważniejsze- z systemem Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego (przeczytaj więcej o PLTB – www.pltb.pl ), w ramach którego posiadamy status ośrodka behawioralnego organizującego staże zawodowe.

Szkoły mają swoją siedzibę w budynku SP nr  104, os. Wysokie 7 w Krakowie, na II p. szkoły. Stąd często pół żartem, pół serio mówimy, że Niepubliczne Szkoły UMIEM to:

“WYSOKIE progi edukacji”

oraz, że :

“Uczymy na WYSOKIM poziomie”                                                                                            

 

NASZA HISTORIA

Jest ona na razie krótka. To historia idei, marzeń, desperacji, nadziei, przekonania i wielu innych składników. Z tego musiało wyjść coś dobrego! I wyszło:)) A to przecież dopiero początek!

Wszystko zaczęło się w październiku 2012 r. – od nieformalnego spotkania w którym uczestniczyły: dr Anna Bombińska- Domżał z UP oraz Nela Grzegorzyk- Dłuciak i Ewa Kuliga z PSTB. To wtedy właśnie narodziła się idea powstania Centrum Rozwijania Potencjału Uczenia i Analizy Zachowania UMIEM. Zaczęło się od prostej myśli: “Stwórzmy szkołę, w której edukacja będzie wyglądać tak jak powinna! Stwórzmy i połączmy ze studiami (może nawet międzywydziałowymi) z zakresu wychowania.”

Oczywiście czytając to, można nabrać przekonania, że brak w tych stwierdzaniach pokory. Bo jak posądzić o dystans, obiektywizm i pokorę kogoś, kto jeszcze nie zaczął budować, a krzyczy: “Zbudujemy coś, na czym inni będą chcieli się wzorować!”. Prawda jednak jest taka, że mieliśmy podstawy do tego, żeby zdanie takie takie wygłosić. Bo pomysł Centrum był efektem 10 lat pracy superwizyjnej, szkoleniowej, terapeutycznej i doradczej zespołu PSTB w szkołach (zarówno masowych jak i specjalnych) na terenie całego kraju. Szczególnie w ostatnich latach w ramach programu PSTB “Umiem uczyć!”, szkół objętych działaniami bywało rocznie nawet kilkanaście, co pozwalało budować potężny bagaż doświadczenia.

Tak więc startowa myśl “Stwórzmy Centrum dla różnych uczniów i pokażmy, że umiemy ich uczyć i wychowywać!”, szybko zaczęła nabierać rumieńców, szczególnie po przedstawieniu jej Zarządowi PSTB na posiedzeniu w październiku 2012 r. i zaaprobowaniu jej przez Zarząd (przeczytaj: uchwała PSTB). 

Dzięki temu w grudniu 2012 r. projekt (przeczytaj: Projekt Powstania Centrum) był już gotowy i został przedstawiony ówczesnym władzom Miasta Krakowa. Spotkał się z zaskakująco przychylnym przyjęciem! Z wielką radością Boże Narodzenie 2012 r. spędziliśmy snując marzenia, plany i zbierając siły na dzieło dalszego tworzenia.

Następnie rozpoczęła się praca…. Ciężka praca.

Dopracowywanie koncepcji, wybór szkoły w której będzie miało szansę rozwijać się Centrum, gromadzenie dokumentów, przedstawianie koncepcji grupom odbiorców (w tym Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wybranej szkoły), rozmowy w coraz szerszych kręgach przedstawicieli Władz Miasta…. Oj! Intensywny był to czas.

W listopadzie 2013 r. ostatecznie zdecydowaliśmy się na wybór szkoły- padł on na SP 104, przy os. Wysokim 7 w Krakowie.

Ostatecznie po roku- w grudniu 2013 r. pierwotna koncepcja Centrum UMIEM, rozbita została na dwa etapy:

etap I- powołanie szkoły specjalnej (z planem realizacji na 1 września 2014 r.)

etap II- powołanie szkoły masowej (z planem realizacji na 1 września 2015 r.)

1 stycznia 2014 r. PSTB przeniosło swoją siedzibę do wynajętych pomieszczeń na II p. SP nr 104 w Krakowie, przy os. Wysokim 7.   To od tej chwili najintensywniej zaczęliśmy wznosić nasze “WYSOKIE progi edukacji”!

Do ostatniego momentu jednak nie byliśmy pewni czy uda nam się plan zrealizować….

Pomimo tego w lipcu 2014 r. – zaczęliśmy remont naszej siedziby i przystosowywanie jej do potrzeb przyszłych uczniów. Aktywny był to czas (zobacz: zdjęcia w galerii) i zakończony sukcesem (zobacz zdjęcia w galerii).

16 sierpnia 2014 r. otrzymaliśmy informację, najbardziej oczekiwaną ze wszystkich możliwych: otrzymaliśmy wpis do rejestru placówek niepublicznych! STAŁO SIĘ! HURA! (zopacz: dokumenty rejestrowe)

20 sierpnia 2014 r. Zarząd PSTB na nadzwyczajnym posiedzeniu, podjął uchwałę o otwarciu szkoły od 1 września 2014 r. oraz wybrał dyrekcję szkół (zobacz: uchwała PSTB).

29 sierpnia 2014 r.- odbyło się pierwsze spotkanie dyrekcji i przyszłych nauczycieli Niepublicznych Szkół UMIEM (zobacz galerię).

1 września 2014 r.- Niepubliczne Szkoły UMIEM rozpoczęły swoją działalność!     

Od tego momentu zaczyna się zupełnie nowa historia, którą właśnie zaczynamy tworzyć!   I o tym będziemy opowiadać na bieżąco….. Mamy nadzieję, że z coraz większą dumą i przez wiele, wiele lat!